Prijzen & terugbetaling

Als je een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat, heb je al genoeg zorgen aan je hoofd. De financiële rompslomp is dan wellicht het laatste waar je mee bezig bent. Gelukkig heb je als patiënte recht op een terugbetaling van de laboratoriumkosten als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

 

IVF: heb ik recht op een terugbetaling?

Om recht te hebben op een terugbetaling van de laboratoriumkosten moet je:

  • de Belgische nationaliteit hebben;
  • aangesloten zijn bij een Belgische ziekenkas;
  • 42 jaar zijn of jonger;
  • niet meer dan zes behandelingscycli doorlopen;
  • een beperkt aantal embryo's laten terugplaatsten:
    • 1 embryo: tot 36 jaar bij de eerste twee pogingen;
    • 2 embryo's: vanaf 37 jaar vanaf de derde poging;

Ook de nodige medicatie wordt door het Fertiliteitscentrum geleverd, de stadsapotheek kan deze niet afleveren.

 

Het aantal embryo's dat je mag laten terugplaatsen, is bij wet geregeld. Op die manier probeert de wetgever de gezondheidsrisico's voor jou en je kind tot een minimum te herleiden.

 

IUI: is er terugbetaling voor inseminaties?

De ziekteverzekering neemt ook de laboratoriumkosten voor inseminaties op zich. Anders dan bij IVF is de terugbetaling niet beperkt.

Indien er medicatie nodig is zal de arts je de nodige documenten bezorgen. Hierin is wel een beperking tot zes cycli mét IUI en zes zonder IUI.

  

Hoeveel moet ik betalen? 

De terugbetaling van IVF omhelst de laboratoriumkost plus de medicatie. Je remgeld bedraagt € 55 per cyclus.

Het remgeld op de medicatie buiten IVF bedraagt € 25 per cylus.

 

Wil je weten hoeveel jouw persoonlijke behandeling nu precies zal kosten? Stuur dan een e-mail met die gerichte vraag naar ons centrum. We antwoorden je zo spoedig mogelijk.


 

[Terug]